Opleiden is een kunst!


E-learning
E-learning maakt het mogelijk om plaats- en tijdonafhankelijk te leren waarbij de cursist een interactie heeft met de computer. Door het toevoegen van animaties, voice-over en video’s aan e-learning modules wordt leren nog leuker, interactiever en leerzamer.

Met de door ons gebruikte techniek en software wordt het mogelijk om snel inhouden te vervangen of te vertalen.

Door het inzetten van e-learning is het mogelijk om de beginsituatie van alle deelnemers voor een cursus gelijk te maken.

Lees verder >>

Ontwikkeling van opleidingen

ACOLE Productions BV ontwikkelt maatwerkopleidingen voor het onderwijs en bedrijfsleven. Denk hierbij aan:

  • E-learning
  • Lesboeken
  • Bedieningsinstructies
  • Instructiefilms

Bij de ontwikkeling spelen de materiedeskundigen uit uw organisatie een belangrijke rol. Wij maken samen met u een analyse en een plan van aanpak. Met de door u aangewezen materiedeskundige wordt dit uitgewerkt naar een opleidingspakket in de door u gekozen vorm.Lees verder >>

Learning Management System
ACOLE Productions BV beschikt over een Learning Management System dat via internet beschikbaar gesteld wordt. Naast het op dit systeem beschikbaar stellen van uw opleidingen, kunt u hierop een toetsen/ vragenbank inrichten en onder andere uw functiehuis inrichten.

Door gebruik te maken van competenties in relatie met enerzijds de verschillende functies en anderzijds de verschillende opleidings- elementen, kunt u eenvoudig een opleidings- jaarplan laten genereren, eventueel voorzien van de noodzakelijke budget gegevens.

Ook is het mogelijk om uw certificeringen en hercertificeringen door het systeem te laten regelen.

Lees verder >>