“Wij hebben verstand van opleiden en lesstofontwikkeling en onze klant weet alles van zijn product. Door dat samen te brengen halen we het beste resultaat”, zegt Loes Meijboom van ACOLE Productions, het educatieve bedrijf dat ruim twee jaar geleden werd overgenomen door Aeres Tech.

De ontwikkelaars uit Aalsmeer maken lesstof voor van alles: altijd op maat in nauwe samenspraak met de opdrachtgever. De samenwerking tussen ACOLE en Aeres Tech werpt inmiddels vruchten af. Verscheide-ne klanten van Aeres Tech werken al met nieuwe in Aalsmeer gemaakte leermiddelen, zowel op papier als digitaal.

De overname van ACOLE Productions was een strategische keuze van Aeres Tech om over meer eigentijdse expertise te kunnen beschikken als het gaat om het maken van nieuwe lesstof, ook digitaal. Immers: blended learning is sterk in opkomst en biedt mensen uit het bedrijfsle-ven meer flexibiliteit om zich theoretisch voor te bereiden op de tech-nische trainingen in Ede.

“Ons bedrijf heeft vanouds wortels in de techniek”, zegt Loes Me-ijboom van ACOLE. “We waren in de jaren negentig de opleidingspoot van Fokker Aircraft BV dat zelf mensen opleidde tot onder andere vliegtuigbouwer. Daarvoor ontwikkelden wij de lesstof en leermetho-den. Toen het bedrijf failliet ging, heeft onze voormalig directeur Harry Opdam een doorstart gemaakt als  Stichting Centrale Ontwikkeling Leermiddelen (COL) dat leermiddelen maakte voor Arbeidsvoorzie-ning Nederland. Na enkele jaren stopte de overheid met Arbeidsvoor-ziening Nederland, zodat we de markt op moesten”. Zo ontstond het huidige bedrijf: ACOLE, dat staat voor Algemeen Centrum voor Ont-wikkeling Leermiddelen en Educatieve Technologie.

ACOLE werkt als zelfstandige eenheid onder de paraplu van Aeres Tech, maar beide partijen zoeken nadrukkelijk samenwerking, wat de opzet van de overname was. “Die samenwerking levert inmiddels mooie resultaten op”, zegt Loes Meijboom. Voor verscheidene klanten van Aeres Tech verschenen vorig jaar leerboeken, e-learning modules, bedieningsinstructies en zelfs hele leerlijnen.

“Het ontwikkelen van leermethoden is voor ons altijd maatwerk. De klant heeft een product en weet daar alles van. Wij gaan in gesprek met de inhoudsdeskundige van onze opdrachtgever en vragen die het hemd van het lijf. Dat zijn leuke momenten omdat specialisten vrijwel altijd trots zijn op hun product; ze praten er graag over. Vervolgens be-kijken we altijd in samenspraak welke kennis en vaardigheden moeten worden overgebracht, wat ze dus willen bereiken en voor wie. Dat is belangrijk om te bepalen op welk niveau we de stof aanbieden en in welke toonzetting. Het maakt verschil of je lesstof ontwikkelt voor ha-venarbeiders of medewerkers van een bank.”

Lesstof moet aantrekkelijk en toegankelijk zijn, zegt Loes Meijboom. “We doen alles samen met de klant. We maken een analyse van wat nodig is, definiëren de lesstof, ontwerpen, implementeren en evalu-eren die. Je wilt natuurlijk weten of je je doelen behaalt.” Lesstof kan verschijnen in vertrouwde boekvorm, maar ook digitaal in de vorm van e-learning, het voordeel hiervan is dat het niet uitmaakt waar en wan-neer je leert,  zegt Loes  “Aeres Tech kon 10-daagse cursussen in de kou-detechniek bekorten tot 6 dagen, omdat veel theorie nu via e-learning wordt overgebracht. Maar dat is alleen effectief als de deelnemers de discipline hebben om hun voorbereiding echt serieus te nemen”, zegt Loes